דיירי העיירה מדברים על גמר כוכב הבא ועל הרצון שלהם לראות את קובי מרימי זוכה ואז הגיע רחפן


11111
. קישור לכתבה זו.

Leave a reply