דודו אני לא מתכון להציל את סמי אני לא אשם שהוא מקום אחרון בטבלה..

1

11111
. קישור לכתבה זו.

Leave a reply