סמי דופק הפכה בסופה

1

11111
. קישור לכתבה זו.

Leave a reply