לאחר מענק הצופים ל-6 הדיירם השתנתה התמונה.

1

11111
. קישור לכתבה זו.

Leave a reply