רומי מתגלה פתאום, לא כילדה קטנה וקטנונית אלא כאדם מבין

1

11111
. קישור לכתבה זו.

Leave a reply