דומיניק בשיחה אומר למנואל שלא מרוצה מהתנהלותה

11111
. קישור לכתבה זו.

Leave a reply