לקראת סוף המשימה רומי יוצרת סיכסוכים בעיר.

1

11111
. קישור לכתבה זו.

Leave a reply