נטע ומנואל מתפייסות ותראו את האסטרגגיה החדשה בעיר לפני העברות

1

11111
. קישור לכתבה זו.

Leave a reply