הודיה לדודו אני עושה גדולים מול הבן זוג שלי עם דלת פתוחה ואומרת לו לבוא להריח

1

11111
. קישור לכתבה זו.

Leave a reply