מהבוקר ג'ו מאוכזב: "אנשים מחייכים אליי ואז ממסים אותי"

1

11111
. קישור לכתבה זו.

Leave a reply