מנואל החלטית לשנות את הגישה ,סימנה את היעד הבא רומי ועושה אירגון מחדש וחישוב מסלול חדש.

11111
. קישור לכתבה זו.

Leave a reply