השיחה של דודו במרוקאית עם הרובוט

1

11111
. קישור לכתבה זו.

Leave a reply