דומיניק ודודו מסבירים האחד לשני איך הם מבינים את המשחק

1

11111
. קישור לכתבה זו.

Leave a reply