כך דודו רואה מי הממסים אותו

1

11111
. קישור לכתבה זו.

Leave a reply