גזענות בעיר? "לא ניתן לשחורים לנצח"

1

11111
. קישור לכתבה זו.

Leave a reply