נטע משקרת להודיה בפנים ומתחילה לבכות ואז היא נתפסת בשקר של עצמה

1

11111
. קישור לכתבה זו.

Leave a reply