נטע כועסת על דומינק שמיסה את דניאל בחרת לפגוע לי בירושה ובסיכוי לבית במקום לפגוע בדודו קובי

1

11111
. קישור לכתבה זו.

Leave a reply